Pracownicy OPS

1) Ewa Morska – Kierownik, tel. 81 822 10 31 - wew. 23,
     e-mail: kierownik.ops@dzierzkowice.pl

 2) Katarzyna Jachim – Główna księgowa, tel. 81 822 10 31- wew. 24,
     e-mail: ksiegowosc.ops@dzierzkowice.pl

 3) Krzysztof Dudek – Specjalista pracy socjalnej
    (obsługa rejonu opiekuńczego, świadczenia z pomocy społecznej),
    tel. 81 822 10 31 - wew. 22, e-mail: pomocspoleczna.ops@dzierzkowice.pl

 4) Bożena Łazarz - Specjalista pracy socjalnej
     (obsługa rejonu opiekuńczego, świadczenia z pomocy społecznej),
     tel. 81 822 10 31 – wew. 22, e-mail: pomocspoleczna.ops@dzierzkowice.pl

 5) Agnieszka Maciąg-Ciałowicz - Pracownik socjalny
     (obsługa rejonu opiekuńczego, świadczenia z pomocy społecznej),
     tel. 81 822 10 31 – wew. 20, e-mail: pomocspoleczna.ops@dzierzkowice.pl

 6) Agnieszka Żołopa – Referent ds. świadczeń wychowawczych
     (świadczenia wychowawcze, świadczenie „Dobry start”),
     tel. 81 822 10 31 – wew. 21, e-mail. swiadczenia.ops@dzierzkowice.pl

 7) Aneta Grzywacz – Referent ds. świadczeń rodzinnych
     (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne,
     świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi
     z tut urodzenia się dziecka, świadczenie „Za życiem”, specjalny zasiłek opiekuńczy,
     składki zdrowotne i emerytalno-rentowe od świadczeń opiekuńczych)

 8) Jolanta Siembida – Referent ds. funduszu alimentacyjnego
     (świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny),
     tel. 81 822 10 31 – wew. 21, e-mail. swiadczenia.ops@dzierzkowice.pl

 9) Angelika Lenart – Asystent rodziny (praca z rodzinami dysfunkcyjnymi),
     tel. 81 822 10 31, p. 11-A

10) Katarzyna Skwira – opiekunka środowiskowa (usługi opiekuńcze)

11) Sylwia Burda - opiekunka środowiskowa (usługi opiekuńcze)


Podpisał: Ewa Morska
Dokument z dnia: 01.06.2023
Dokument oglądany razy: 250
Opublikował: Ewa Morska
Publikacja dnia: 14.06.2023, 20:29
Wydruk ze strony: bip.dzierzkowice.e-ops.pl z dnia: 13.04.2024 21:30:17
MegaBIP - program do prowadzenia stron podmiotowych BIP: www.MegaBIP.pl